Månadsarkiv: oktober 2014

Pressmeddelande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har beslutat bilda ett rött majoritetsstyre i Nora kommun. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har stor samsyn gällande politiken för mandatperioden och förhandlingarna har framförallt handlat om hur samverkan ska se ut i praktiken.

Noras invånare har visat att man vill ha en vänstermajoritet och vi kommer omedelbart att se till att beslutet om LOV rivs upp samt se till att inga vårdplatser köps av det riskkapitalägda vårdbolaget Attendo.

Vi kommer att arbeta för att verklig valfrihet tillämpas inom den kommunala omsorgen och att barnomsorg finns under tiden familjerna behöver den, exempelvis under kvällar och helger. Vi kommer att se till att korttidsplatser finns för våra gamla och svaga.

Vi kommer ordna att ungdomar i Nora får en meningsfull fritid och att alla barn får rätt till läxhjälp, inte bara de med föräldrar som kan betala.

Vi kommer att avveckla bolaget Nora Rådhus AB.

Vi kommer driva frågan om bättre och billigare kommunikationer till Örebro och Lindesberg, vi kommer att aktualisera frågan om kollektivtrafik till Karlskoga.

Detta och mycket mer är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens att arbeta för under mandatperioden. Vi lovar ”Ett bättre Nora. För alla” i en kommun som är Inte till salu”.

Nora den 17 oktober 2014

Socialdemokraterna i Nora              Vänsterpartiet i Nora

Gerd Erlandsson                                       David Stansvik

ordförande                                               ordförande

070-380 59 20                                          070-611 29 05